LES POSTALS D'ÀNGEL TOLDRÀ VIAZO

Àngel Toldrà Viazo (Barcelona 1867-1956) era fill i nét de Francesc, sastre el pare i comerciant l’avi, tots dos nats a Cervera. L’avi matern també n’era de comerciant, però havia nascut al Piemont, es deia Pablo Viazo i s’havia casat a Múrcia amb Joaquina Muñoz, ciutat on nasqué la seva filla Rafaela. Arribat el moment, Francesc Toldrà i Rafaela Viazo portaren a batejar el seu fill Àngel a la parròquia de Sant Josep. ​ El 1902 Àngel Toldrà esposà l’Antonieta Monsó: sent fadrins eren veïns del mateix carrer de Barcelona, Gran de Gràcia. Quan la mort li arribà l’1 de novembre de 1956, tenia 89 anys, era vidu, i vivia al carrer Laforja de Barcelona. ​ L’activitat professional d’Àngel Toldrà no anava lligada a la fotografia de manera directa perquè no era pas fotògraf sinó empresari: era propietari d’un comerç al carrer Canuda 41-43 de Barcelona -successor del que tenia A. de Y. López des del 1902- on negociava amb productes d’impremta. Es dedicà uns anys a l’edició de les postals que tothom coneix com les ATV. ​ L’edició de les ATV començà el 1905 amb vistes de Barcelona, tant pel que fa a targetes per a la sèrie general -numerades de l’1 al 4.577 i fabricades entre els anys 1905 al 1912/13- com per a postals per a sèries soltes, de poc nombre d’exemplars. Fins al 1925, d’algunes de les targetes de la sèrie general se’n van fer reedicions, mantenint els mateixos números però amb imatges renovades provinents de noves fotografies. Les sèries soltes, que s’editaren fins a mitjans dels anys vint, eren de tiratge reduït i solien ser dedicades a col•legis, fàbriques o altres institucions. També es van fabricar sèries especials fetes amb colors, o d’altres de panoràmiques amb mides especials. ​ La primera notícia publicada a l’època que podem llegir de la Sèrie General és de l’octubre de 1907: “Notables por demás son las ediciones de postales en fototipia de la marca A.T.V., que forman un total de más de 1000 tarjetas con vistas de ...“. Les postals foren editades molt acuradament, tal com les veiem avui encara, i tal com ja ho deien aleshores: “La colección está notablemente ejecutada, sobre cartulina superior, lo que aumenta considerablemente la buena consideración que ha adquirido en el mercado”. El maig del 1908 a la España Cartófila diuen: “Hemos tenido ocasión de leer el último catálogo de las tarjetas postales, edición A.T.V., referentes á vistas en fototípia de Cataluña y Mallorca,. Figuran en el mismo más de 2000 postales, muchas de ellas ya agotadas”. En la ressenya sobre les postals “marca A.T.V.” que donava la citada revista, el maig-juny de 1909, es torna a lloar l’edició: “No tenemos que ponderar la perfección de su ejecución, que como todos los trabajos de la casa Toldrá nada deja que desear” Francesc Sucarana Soldevila va ser l’encarregat de les tasques gràfiques de preparar les imatges, obtingudes primer per professionals de la fotografia amb clixés de vidre per a transformar-les després en els clixés de cel•luloide necessaris per imprimir a continuació les fototípies a les cartolines, deixant pel final la impressió del títol corresponent a cadascuna. Foren diversos els fotògrafs que van fer els milers de clixés de les vistes retratades: uns enviats per la pròpia empresa d’ATV, en molts viatges per Catalunya, Andorra, les Illes Balears i pobles de Navarra. Per a confeccionar altres clixés van ser triats diversos fotògrafs locals, com per exemple F. Vives de Barcelona i Josep Ximeno Planas de Sant Hilari Sacalm, que des de les seves poblacions enviaven els negatius de les seves vistes cap a Barcelona. Jaume Tarrés Pujol